Järfällaskolor i fokus vid EU-besök

Järfällaskolorna får denna vecka besök av ett dussintal skolmänniskor från flera EU-länder.

Järfällaskolorna får denna vecka besök av ett dussintal skolmänniskor från flera EU-länder. På måndagen välkomnades de till kommunen av Emma Feldman (M) som både är ordförande i utbildningsnämnden och biträdande ”borgmästare” samt Bo Winander (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Besökarna fick en introduktion om bl a den snabba befolkningsutvecklingen i Järfälla och Stockholmsregionen men också en beskrivning av det svenska skolsystemet.

Det väckte stor häpnad när de hörde om friheten att välja förskola och skola och framför allt vid beskrivningen av friskolesystemet.

– Är ”privatskolorna” helt och hållet finansierade med skattepengar?

– Får ”privatskolorna” inte ta ut avgifter eller få bidrag från företag?

– Om reglerna kring skolorna är samma för kommunala skolor som friskolor varför ska man då välja en friskola?

– Är det skillnad i löner mellan lärare i kommunala och i friskolor?

Det här var några av de många frågorna. Det var tydligt att det svenska skolsystemet ifråga om friskolorna och deras finansiering avviker stort från vad som gäller i flertalet EU-länder. Svenska kommuners ansvar för skolorna – bl a innebärande att lärarna är kommunalt anställda – avviker också från flera andra länder där staten ansvarar för skolsystemet.

När veckan är slut ska EU-besökarna inte bara ha träffat tjänstemän i de centrala skolförvaltningarna. De kommer också att göra ett antal besök i skolor för barn och unga i olika åldrar.

Besöket ingår i ett utbytesprogram inom EU. Den här gången är Järfälla värd för en besöksgrupp, vid andra tillfällen är det skolmänniskor från Järfälla som studerar hur man gör i andra länder.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Foto: www.fotoakuten.se