Järfällas nya översiktsplan och vårt globala ansvar – några tankar om maten vi äter och resurserna vi använder

Jag har med stort intresse tagit del av Järfällas Översiktsplan fram till 2030. Vi bor verkligen i en spännande kommun med många möjligheter! 1974 flyttade jag och min familj till Järfälla 1974. Vi hade tänkt bo här några år, men trots att vi sedan bott en hel del utomlands under årens lopp har vi återvänt hit till vårt hus i Viksjö. Ett av skälen är att vi trivts så bra. Men, säkert går det att göra mer i kommunen och de framtida utmaningarna är många. 

När jag var aktiv i kommunalpolitiken från mitten av 80-talet och till för några år sedan var jag ett antal år ledamot av dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden. Där försökte jag bl.a. uppmärksamma ansvariga politiker m.fl. på värdet att söka bevara något av Järfällas ursprung som landsbygdskommun i all vår expansionsiver. Särskilt i Viksjö, med sitt tidigare stora jordbruk, Viksjö gård, fanns sådana möjligheter. Genom dagens snabba urbanisering är det av stor vikt att få barn och ungdomar, och även vuxna, som glömt kopplingen till agrarsamhället, att påminna om vad vi faktiskt lever av, dvs mat som kräver produktion av något slag. Det räcker inte med att konstatera att det finns ett ICA Kvantum i Viksjö som har det mesta av mer eller mindre nödvändiga förnödenheter. Jag har under åren som gått med glädje kunnat se hur markerna odlas runt Viksjö, vilket känts mycket värdefullt. Några av åkrarna har lagts i träda och borde kunna odlas upp igen. 

När jag nu läser om stadsodling i Översiktsplanens kapitel Värdefull tillväxt, sid 16, blir jag oerhört glad över den beskrivning som ges om stadsodlingens möjligheter och värde. Runt Viksjö är det inte bara möjligt med det som avses med verklig stadsodling utan också odling av ett slag som krävs inom det vanliga jordbruket. 

Själv har jag ägnat hela mitt yrkesliv åt att arbeta med internationella lantbruksfrågor, främst i Afrika men också globalt. Det kommer att bli en stor utmaning att försörja världens sannolikt 9 eller t.o.m. 10 miljarder människor 2050 med mat på ett hållbart sätt. Även vi i Järfälla, i vår hittills ombonade och skyddade miljö, måste förstå vad som krävs och vilka fotavtryck vi redan nu sätter långt utanför Sveriges gränser. Det blir en stor utmaning för kommunens skolor att lära våra barn detta och få oss vuxna att ta ansvar och föregå med gott exempel. 

Det gäller också för kommunens politiker och tjänstemän att inse att jordbruksmark är värdefull och inte slentrianmässigs kan ses som en billig resurs att bygga på. Jag rekommenderar alla att läsa vad som skrivs kring detta på www.dengodajorden.se. Den Goda Jorden är en intresseförening för dessa frågor där jag och flera är medlemmar utifrån våra erfarenheter av att bra jordbruksmark är en värdefull och begränsad resurs också i Sverige inför framtida behov och inte får slarvas bort på grund av kommunal okunskap. 

Det är viktigt att vi i Järfälla utnyttjar vår unika möjlighet att bevara återstående jordbruksmark liksom  de tillgängliga resurser som finns på Görvälns gård till att förvalta Järfällas historiska arv som landsbygdskommun. Därmed kan vi vara en viktig länk till att förklara för nuvarande och kommande generationer vad som krävs för att vi ska kunna få mat på bordet och samtidigt bevara vårt naturkapital. Sker den matproduktionen inte här i vår närhet så måste den ske någon annanstans med alla de resurser som krävs där från naturens sida inkl. de nödvändiga transporterna hit. 

Inge Gerremo

sekreterare i kommittén för internationella lantbruksfrågor vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Vet. Med. Dr. hc

medlem i FP Järfälla