Järfällas miljöplan

Järfälla kommun vill hjälpa medborgarna att öka användandet av cyklar. För att kunna förbättra cykelsträkorna i kommunen behöver kommunen cyklisternas hjälp.

Vilka cykelvägar används? Var cyklar man inom kommunen? Finns det de som cyklar igenom Järfälla? Vilka vägar används då?

Järfälla kommun uppmanar nu alla cyklister i Järfälla att rita in sin cykelsträcka här. Cyklisterna kan dessutom skicka in sina förslag till förbättringar av cykelvägarna till kommunen.

Läs mer på Järfälla kommuns hemsida.