Järfällas lador är sprängfyllda. Koalitionen väljer att spara 6 mkr på skolan.

Järfällas lador är sprängfyllda. Detta står klart efter att Barn- och ungdomsnämnden visat ett reslutat med ett överskott om 4,4 miljoner kronor. Detta borde rimligen leda till stora satsningar av den koalition som nu tagit över  styret men istället lägger de ett sparkrav på 6 miljoner kronor på Järfällas förskolor och skolor.

När 2014 års resultat presenterades på nämnden sammanträde 20/2 2015 är det tydligt att Alliansen drivit en ansvarsfull politik och sett till att ladorna är sprängfyllda med pengar för satsningar på skolan under 2015. Trots den kraftiga utvecklingen i Järfälla med bostäder, nya förskolor och skolor lämnar alliansen över en nämnd med ett överskott på  4,4 miljoner kronor. Dessa pengar skulle räcka till rejäla satsningar på kommunens för- och grundskolor men trots detta väljer alltså koalitionen i Järfälla med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet att lägga en besparing på 6 miljoner kronor på kommunens förvaltning.

Folkpartiet ser med stor oro på utvecklingen av den besparingspolitik koalitionen i Järfälla nu driver. Järfällas elever förtjänar bättre förskolor och skolor, inte kraftiga besparingar på en förvaltning där besparingarna till slut kommer drabba eleverna negativt.

Vill du vara med och påverka politiken i Järfälla ska du bli medlem i Folkpartiet.