Järfällas klassrum är tystare

Många elever är störda av höga ljudnivåer i klassrum och andra skollokaler. En del av problemet har att göra med att lokalerna förstärker ljud. 

Det pågår dock ett omfattande arbete för att sänka ljudnivån i skollokaler. Byte av inredningsmaterial och ombyggnader är metoder som används.
Det här framgår av verksamhetsberättelsen för 2012 för Järfällas skolor och förskolor.

Fastebolskolan byts ventilationsanläggning och under 2012 gjordes injustering för optimalt luftflöde och ljudnivå.
Jakobsbergs förskolor har köpt in matbord med ljuddämpande bordsskivor till de olika avdelningarna.
Olovslundskolan i Jakobsberg har vissa undervisningslokaler  byggts om och ljudisolerats. Dessutom har ett par klassrum kompletterats med ljudabsorberande bord för en tystare miljö. Skolan har också införskaffat ljudabsorberande skärmar till klassrum och korridorer.
Sandvikskolan i Viksjö har installerat ljudabsorbenter för att förbättra ljudnivån i lokalerna.
Tallbohovskolan i Jakobsberg har bytt ut många dörrar till ljudisolerade  och byggt bort en glasskåpsvägg i en korridor i syfte att förbättra ljudnivån.
Viksjöskolan har installerat akustikplattor i syfte att minska buller. I matsalen har man också bytt ut möblerna för att sänka ljudnivån.

Det här är bara några exempel från skolor och förskolor som redovisar sina insatser för att dämpa ljudnivån. I verkligheten görs förbättringar ociså på andra håll.

Bo Winander (FP) Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden