Järfällarelever uppskattar skolans sommarundervisning

”Högstadieelever” som vill bli bättre i skolan eller behöriga till gymnasiet har i flera år kunnat vara med på skolans sommarundervisning. Det här har blivit alltmer populärt. Under den tid som allianspartierna har majoritet i Järfälla har alltfler elever önskat och fått möjlighet att delta.
2010 var det 184 elever som deltog i den här verksamheten att jämföra med 119 stycken 2006.

En del av eleverna har just lämnat årskurs nio men saknat godkänt i något av ämnena engelska, svenska och matematik och är därför inte behöriga till ett ordinarie gymnasieprogram. Efter sommarundervisningen har de fått chansen att pröva för ett nytt betyg. Ungefär hälften lyckas då nå godkänt och blir behöriga till gymnasiet.

Sommaren 2010 var också första gången elever som redan ligger bra till men siktar på högre betyg kunde vara  med på sommarundervisningen. Detta efter ett initiativ från allianspartierna i barn- och ungdomsnämnden. Det erbjudandet gäller också till sommaren 2011. Det är viktigt att skolan möter också bra elever med ytterligare utmaningar.

Mer information: Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden