Järfällapolitiker förnyar Folkpartiets socialpolitik

Nikoletta_Jozsa
Nikoletta Jozsa, Folkpartiet Järfällas gruppledare, ingår i den socialpolitiska kommission Folkpartiet tillsatt vars syfte är att förnya partiets socialpolitik. – Att få vara med och arbeta fram en förnyad socialpolitik för Folkpartiet är ett stort och viktigt arbete. Folkpartiet har en lång historia av socialliberalism och det är hedrande att få vara med i denna arbetsgrupp säger Nikoletta Jozsa.

 

Nyligen presenterade Folkpartiets partiledare Jan Björklund en välfärdskommission med syfte att skapa ett välfärdssamhälle i världsklass. Nikoletta Jozsa (FP) kommer som enda representant från Stockholm ingå i den socialpolitiska arbetsgruppen som bl. a. kommer se över socialtjänstens möjligheter att utföra det uppdrag de har tilldelats samt närliggande socialpolitiska frågor. Utgångspunkten kommer vara att socialtjänstens verksamhet ska bedrivas enligt beprövad erfarenhet, vetenskap och respekten för varje individ. Speciellt fokus kommer riktas mot barns situation och mötet med barn och unga.

– Det är oerhört viktigt att socialtjänsten och dess anställda får rätt förutsättningar att kunna utföra ett rätts- och kvalitetssäkert arbete. Många av oss möter aldrig socialtjänsten, men om vi någon gång gör det, så ska vi vara säkra på att vi bemöts med respekt av rätt person med rätt kompetens, säger Nikoletta.

– Nikoletta har drivit socialpolitiska frågor under flera år och i Järfälla har vi sett stora förbättringar i socialtjänstens arbete med ökat förebyggande arbete och förbättrad öppenvård som resultat av hennes politik. Hennes medverkan i arbetsgruppen är en tillgång för hela Folkpartiet som nu kommer få ta del av hennes kunskaper. Att hon dessutom är den enda politikern från Stockholms län som ingår i den socialpolitiska gruppen gör oss ännu mer stolta, säger Fred Knaust som är ordförande i Folkpartiet Järfällas förening.

Nikoletta är i grunden socionom och skolkurator är engagerad i de hemlösas situation, missbruksfrågor, förebyggande arbete och har stort fokus på utsatta barn. Jozsa har under flera år drivit frågor som tak-över-huvudet-garanti, snabb vård för människor i missbruk och hemmaplanslösningar för barn och unga.

– Vårt fokus kommer ligga på att de mest utsatta i Sverige ska få en stark röst. Det är oerhört viktigt att vi ser till att de barn, unga och vuxna som far illa får det stöd och den hjälp de behöver, fortsätter Jozsa.
Gruppens arbete är långsiktigt och leds av blivande riksdagsledamoten Christina Örnebjär från Kumla. Reformförslagen kommer att presenteras löpande fram till 2017 då gruppens arbete kommer ligga till grund för Folkpartiets valplattform för 2018.