Järfällapolisen: Tillgången och bruket av cannabis är konstant högt.

En av de största svårigheterna polisen i Järfälla möter när det handlar om ungdomsbrottslighet är svårigheten att få ungdomar att vittna vid till exempel misshandel och rån. Polisen kämpar mycket med detta och anser att det är av stor vikt att folk berättar vad de sett annars kommer ännu fler gärningsmän att utnyttja detta och skrämma brottsoffer och vittnen till tystnad. Då kan dessa gärningsmän sen fortsätta misshandla och råna utan konsekvenser när det viktigaste som kan ske är att de ser konsekvenser av sitt handlande så att de kan ta en annan bana. När ingen avbryter eller markerar så tenderar brottsligheten också att hela tiden bli grövre och grövre så en ung person kan ganska snabbt hamna i tung kriminalitet.

Vi har intervjuat gruppchefen Niklas Kraft på Närpolisen i Järfälla för att ta reda på hur brottsligheten i Järfälla ser ut idag, hur den kan komma att se ut i framtiden och hur polisen tror att man kan skapa en ökad trygghet i Järfällas centrumområden. Niklas Kraft har arbetat som Närpolis i Norrort de senaste 6 åren. Han har främst arbetat i Järfälla men även i Upplands-Bro. Idag arbetar Niklas heltid i Järfälla.

Vi ställde frågan hur missbruket i Järfälla har förändrats under de senaste 5-10 åren och Niklas svarade att det ligger ungefär på samma nivåer nu som det gjorde tidigare.

Tillgången och bruket av cannabis är konstant högt och missbruk av amfetamin, kokain och olika narkotikaklassade tabletter ligger nog också på ungefär samma nivå som för 5-10 år sedan. Vad gäller vissa andra preparat så kan det nog variera mer över tid beroende på hur många säljare som är aktiva. Vissa nätdroger har varit populära en period men kan sedan nästan helt försvinna från marknaden, menar Niklas.

 Kraft menar på att om Närpolisen skulle ha möjlighet att lägga mer tid på narkotikabekämpningen så skulle man förmodligen göra flera beslag per dag. Syftet med Polisens narkotikaarbete är dels att avbryta och lagföra brott, dels handlar arbetet om att avskräcka och försvåra narkotikamissbruket. Det är viktigt att arbeta tillsammans med olika aktörer i samhället för att få folk att ta en annan bana.

 – Min bild är att de flesta som missbrukar gör det för att de mår dåligt av olika anledningar. De har helt enkelt svårt att orka med sin livssituation och då handlar det om att hitta andra, mer konstruktiva verktyg som kan hjälpa folk att må bättre, fortsätter Niklas.

 Vi får även veta att ungdomar idag har en liberalare syn på Cannabis än tidigare, detta leder till att fler testar och riskerar att fastna i ett missbruk. Tyvärr handlar mycket av detta om okunskap och det krävs ett idogt arbete för att informera ungdomarna i Järfälla om detta.

-Att arbeta med ungdomar har alltid tilltalat mig då det finns möjlighet att påverka och ha ett positivt inflytande över ungdomar, vara en bra förebild samtidigt som jag strävar efter att vara tydlig i min polisroll, berättar Kraft.

En av de största svårigheterna polisen i Järfälla möter när det handlar om ungdomsbrottslighet är svårigheten att få ungdomar att vittna vid till exempel misshandel och rån. Polisen kämpar mycket med detta och anser att det är av stor vikt att folk berättar vad de sett annars kommer ännu fler gärningsmän att utnyttja detta och skrämma brottsoffer och vittnen till tystnad. Då kan dessa gärningsmän sen fortsätta misshandla och råna utan konsekvenser när det viktigaste som kan ske är att de ser konsekvenser av sitt handlande så att de kan ta en annan bana. När ingen avbryter eller markerar så tenderar brottsligheten också att hela tiden bli grövre och grövre så en ung person kan ganska snabbt hamna i tung kriminalitet.

Vi frågar inspektör Kraft om vilken typ av brottslighet han tror kommer att öka framöver i Järfälla?

– Förhoppningsvis ingen men det vi ser är att bedrägerier ökar hela tiden. Det har blivit svårare att komma över pengar genom rån och liknande så många kriminella individer fokuserar nu på olika typer av ekonomiska brott. Bedrägerier kan generera mycket pengar och det är tyvärr brott som är svårutredda i dagsläget. Min önskan och förhoppning är att vi får ner antalet bostadsinbrott framöver och polisen satsar stort på detta just nu med olika spaningsinsatser och annat.

 Niklas berättar att Järfälla kommun är en rolig kommun att arbeta i. Han säger att det finns utmaningar inom flera områden då det finns flera köpcentrum, många skolor, krogar m.m. men att kommunen har en hel del resurser och aktörer som polisen kan samverka med.

 -Vi på Närpolisen fokuserar främst på att förebygga att ungdomar begår brott i Järfälla men alla typer av problem vad gäller otrygghet och brottslighet rör givetvis oss så vi gör mycket annat också.

Vi fortsätter vår intervju med att fråga om vad som skulle kunna göras för att skapa en tryggare centrumkänsla i Järfälla?

– Min ambition är att vi tillsammans med kommunen ska ha en strategi för problematiken i Riddarparken i Jakobsbergs centrum vad gäller fylleri, ordningsstörningar m.m. Detta ska diskuteras på ett möte inom kort, svarar Niklas på det.

 Inspektör Kraft påpekar att det är viktigt att hålla efter buskar, belysning, klotter osv för att skapa en känsla av trivsel och ordning och reda. Vi får också veta att Närpolisen har som plan att framöver få igång en tydligare samverkan med andra aktörer, trygghetsvärdarna, nattvandrare, Lugna gatan m fl i syfte att få ut mycket vuxna i och runt våra centrumanläggningar kvällstid. Dessa kan då bygga upp bra relationer med ungdomarna och andra och på så sätt skapa trygghet.

 På frågan vad Närpolisen i Järfälla behöver för resurser för att underlätta deras arbete svarar Kraft att de behöver några fler poliser, men att de i övrigt har bra resurser enligt hans bedömning. Han berättar också att polisen har 5-6 poliser som arbetar i yttre tjänst i Järfälla men att man just nu rekryterar fler poliser till Järfälla kommun och att man efter årsskiftet hoppas på det finns ca 10 st poliser i Järfälla. Utöver poliserna i yttre tjänst så finns det även personal på Närpolisstationen där det sitter ett flertal ungdomsutredare och receptionspersonal, en brottsförebyggare och personal från Socialtjänsten och Stödcentrum för unga brottsoffer.

 Vi berättar att vi har sett Närpolisen i Järfällas grupp på Facebook och att vår uppfattning är att den är mycket populär och uppskattad. På frågan om de kommer att fortsätta att driva gruppen svarar gruppledare Kraft:

 – Vi kommer att fortsätta att rapportera om vårt arbete på Facebook så länge vi ser att det finns ett intresse, i dagsläget finns överhuvudtaget inga planer på att lägga ner sidan.

 Slutligen ber vi Niklas berätta hur en typisk dag ser ut för närpolisen i Järfälla?

– En typisk dag för oss Närpoliser i yttre tjänst börjar med en kortare utsättning där vi går igenom det som hänt sedan vi arbetade sist. Ofta så har vi en inriktning för passet, typ trafik, narkotika, ordningshållning, uppsökande arbete med ungdomar eller liknande. Vi brukar också ha ett antal saker som ska kontrolleras under passet t ex efterlysta, leta efter någon med ett visst signalement osv. Vi åker ut och påbörjar det vi tänkt att vi ska göra och det vanliga är att vi sen kan ägna ca 50 % av arbetspasset åt detta. Övrig tid brukar gå till olika akuta uppdrag, typ trafikolyckor, bråk, rattfyllerister eller annat. Arbetet är för det mesta väldigt omväxlande men samtidigt rätt krävande. Ens dagsform får inte vara alltför låg då vi när som helst kan hamna i ett skarpt läge där vi eller någon annan riskerar att råka illa ut så polisarbetet präglar givetvis ens fritid, då man försöker återhämta sig och ta hand om sig själv helt enkelt.

Niklas Kraft avslutar vår intervju med att berätta om sin egen roll som gruppledare:

En stor utmaning som arbetsledare är att prioritera vad vi ska fokusera på, vi skulle helst vara överallt så en konstant känsla av otillräcklighet ingår i närpolisjobbet.

 Vi i Folkpartiet Järfälla vill tacka Närpolisen i Järfälla och Gruppchefen och Inspektören Niklas Kraft för denna intervju.

För er som vill komma i kontakt med Jakobsbergs Poliskontor så är tel till poliskontoret: 010-56 317 76 (kopplat till telefonsvarare). Akuta ärenden 112. Övriga ärenden: 114 14.

Polisen i Järfälla har en grupp på Facebook ni alla bör gilla för att stötta polisen, men också för att hålla er uppdaterade om läget i Järfälla.

Klicka på Järfällapolisens Gilla-knapp här nedan

 

 

Nikoletta Jozsa (FP) vice gruppledare

Anders Bengtsson (FP) Kampanjansvarig