Järfällahus vinster återinvesteras i nya bostäder

Jarfalla_kommun

Under 2013 såldes/ombildades 3 områden (Gläntan, Barkarby A samt Barkarby B) från hyresrätt till bostadsrätt. I februari 2014 kommer även Östra Polhem att ombildas. En effekt av dessa ombildningar som ägt rum under 2013 är att Järfällahus fick en reavinst på cirka 387 miljoner.

Av denna vinst kommer 50 % att utdelas till ägaren Järfälla kommun. Ägaren å sin sida kommer att återinvestera hela utdelningen och därmed höja aktiekapitalet i Järfällahus.

Järfällahus, liksom de flesta ägare av fastigheter byggda under 60-talet, står inför stora utmaningar att underhålla befintligt bestånd samtidigt som det ställs krav på nybyggnation. I och med att hela vinsten från försäljningarna stannar i bolaget skapas nu utmärkta förutsättningar för Järfällahus att bidra till den framtida utbyggnaden av Järfälla – vinsten kommer därmed Järfällaborna till del.

Alla Järfällabor – även de som inte hyr sitt boende av Järfällahus kommer att få del i vinsten genom att det höjda aktiekapitalet kommer att ligga till grund för framtida utdelningar till ägaren – Järfälla kommun. Med nuvarande regler kan utdelningen höjas från knappt en miljon till närmare sju miljoner.

Ovanstående hantering av ombildningsvinster kan jämföras med hanteringen av reavinster i andra kommuner i vår närhet där huvuddelen av vinsterna delats ut till ägaren i stället för att återinvesteras i de allmännyttiga bostadsbolagen.

Järfällahus ägs till 100% av Järfälla kommun och är ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolagets huvudsakliga verksamhetsinriktning är att äga och förvalta bostäder.

 

Exif_JPEG_PICTURE

Per-Erik Burrau (FP)

Styrelseledamot Järfälla hus