Järfällahus håller bolagsstämma

I fredags (den 5 april) var det bolagsstämma med Järfällahus AB, JHAB.

JHAB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag med drygt 6000 lägenheter (totalt i kommunen finns 28.000 lägenheter). Bolaget bildades 1953. I beståndet finns också drygt 450 lokaler och 4.700 parkeringsplatser.  Bolagets balansomslutning är drygt 2,1 miljarder men här finns också betydande dolda reserver då fastighetsbeståndet är värderat till närmare 6 miljarder.

Vinst för 2012 blev knappt 31 mkr. Under året satsades 120 mkr på underhåll vilket motsvarar 225 kr per kvadratmeter.

JHAB´s senaste nytillskott är från 2011 då fastigheten Piloten på Skälbyvägen 31 med 21 lägenheter byggdes. Här är snitthyran 1558 kr/kvm. Dessförinnan, 2009, byggdes fastigheten Städet på Vasavägen 74 i Jakobsberg med 30 lägenheter med snitthyran 1392 kr/kvm.

Snitthyran i det äldre beståndet ligger kring 900 – 1000 kr/kvm. Nyproduktionen ger som synes betydligt högre hyror än vad som gäller för det äldre beståndet. Detta förklarar delvis varför nybyggandet inte tar mer fart trots att inflyttningen till regionen är så omfattande. Det råder en genuin osäkerhet på marknaden hur höga hyror hushållen är beredda att godta samtidigt som alla nya krav, både vad gäller standard, miljö och energi, tenderar att pressa hyresnivåerna ytterligare uppåt.

JHAB är ett företag med potential och ekonomiska resurser inte minst nu när ett antal lägenheter ombildas till bostadsrätter och tidigare dolda reserver tas fram i form av reavinster. Ägaren, kommunen, sneglar givetvis på dessa vinster för att få hjälp att finansiera sina investeringar. I sådana kalkyler skall dock vägas in den situation som råder på regionens bostadsmarknad.

Investeringsbehovet i nya bostäder kommer att vara mycket stort och det kapital som finns ansamlat inom Järfälla Hus AB bör i första hand styras mot nya bostäder i centrala lägen som t.ex. Jakobsberg med gångavstånd till pendeln. Kommunen får klara sina investeringar på annat sätt, vilket är fullt möjligt om prioriteringar görs klokt och eftertänksamt och inte stora investeringar hetsas fram alla på en gång. 

Lars Bergstig

gruppledare