Järfällahus AB

Järfällahus AB eller som det kallas JHAB är Järfälla kommuns egna bostadsbolag. Järfällahus förvaltar hyresrätter över hela Järfälla kommun och idag består det kommunala bostadsbolaget i Järfälla av ca 6300 lägenheter. Utöver dessa lägenheter finns ett stort antal kommersiella lokaler

Järfällahus fyller en viktig funktion i samhället då många inte vill eller har råd att skaffa sig en egen bostadsrätt. Fördelarna med en hyresrätt i Järfälla är att du som hyresgäst vet vad kostnaden är varje månad och att man inte drabbas ekonomiskt av t.ex. en kyl som går sönder.

Eftersom Järfälla kommun är väldigt varierad i landskapet så finns det också en stor variation i JHAB´s bostäder. Från 1-rums lägenheter till radhus i varierande storlek. Järfälla hus lägenheter ligger ofta centralt och du kan finna förskolor, skolor och affärer i närheten av bostäderna.

I Järfällahus AB´s styrelse så sitter Folkpartiets ledamot Per-Erik Burrau.

Järfällahus finns ännu inte representerade i Barkarbystaden men enligt den överenskommelse som träffades under våren mellan Moderaterna i Järfälla och Socialdemokraterna så står det ”Det finns även en uttryckt vilja att låta kommunens bostadsbolag JHAB bygga hyresrätter i staden i en nära framtid”  Det finns alltså inga garantier för att JHAB kommer att etableras i Barkarbystaden. Folkpartiet i Järfälla har under många år efterfrågat just hyresrätter i Barkarbystaden och vi hoppas naturligtvis att dessa snart kommer att byggas.

Järfällahus har Miljödiplomerats med valören Guld vilket innebär att JHAB har en hög miljöanpassning bl.a. så har du säkert sett JHAB elbilar runtomkring i bostadsområdena i Järfälla. Man arbetar också mycket med källsortering och att försöka minska användningen av energi.

För att ställa sig i bostadskö i Järfälla så kan du följa denna länk. På den här sidan ”Lediga bostäder i Järfälla kommun” hittar du flera andra bostadsköer i Järfälla

Det finns ett flertal olika bostadsköer i JHAB bl.a. till seniorboende i kommunen. Läs mer på sidan ”Sök ledigt