Järfällaeleverna mår bättre än eleverna i de flesta andra kommuner

På grundval av Folkhälsoinstitutets landsomfattande granskning 2009 av  psyko-social status hos sjätte- och niondeklassare har Sveriges kommuner och landsting gjort en ranking av landets kommuner. Den redovisas i Öppna jämförelser 2010.

Kriteriet ”Tycker om att gå i skolan” ger Järfälla den mycket höga rankingen 30 av landets 290 kommuner. Också i frånvaron av mobbning ligger Järfälla mycket bra till, nämligen på plats 57.

Det är glädjande siffror för Järfälla, men naturligtvis finns ett  fortsatt stort arbete som behöver göras bl a ifråga om mobbning. Det framgår bl a av den kvalitetsgenomgång barn- och ungdomsnämndens förvaltning nyss gjort. Många skolor behöver bli bättre på att ta fram bra likabehandlingsplaner, göra ett bra värdegrundsarbete och ingripa snabbt och korrekt vid incidenter. Till hjälp för skolor och förskolor finns sedan ett år tillbaka en barn- och elevkonsulent på nämndens förvaltning. 

Mer information: Bo Winander (FP) Ordförande i barn-och ungdomsnämnden