Järfällaelever duktiga i engelska

skolan

Även om svenska elevers kunskaper i matematik, läsförståelse och naturkunskap fallit, enligt PISA-undersökningen, gäller motsatsen engelska. I den icke engelskspråkiga världen ligger svenska elever i allmänhet i topp i kunskaper i engelska och förmåga att behärska språket. Här kombineras skolans insatser från mycket låg ålder, redan i förskolan arbetar många med engelska, med all engelskspråkig kultur vi är omgivna av via internet. Ska man hålla sig framme där och även i spelvärlden är det nödvändigt att kunna kommunicera på engelska. Det vet svenska ungdomar och därför blir de också mycket bra.

Nu har Skolverket publicerat resultaten av nationella prov för årskurs 6 från i våras i bl a engelska. Av alla svenska elever klarar 94.3 % godkänt och det genomsnittliga provbetyget är 14.9 vilket i den gamla betygsskalan är samma som VG (Väl Godkänt).

 

Budget 2014

 95.3 % av alla elever i årskurs 6 i Järfälla får godkänt och det genomsnittliga betyget är 15.2.

Teoretiskt högsta möjliga betyg är 20.0, Järfällaeleverna är ännu duktigare. 95.3 % av alla elever i årskurs 6 i Järfälla får godkänt och det genomsnittliga betyget är 15.2

Två av våra skolor i Järfälla kan redovisa hundraprocentig andel godkända elever och det är – inte oväntat – Internationella Engelska Skolan (IES) men också Mälarskolan. Det genomsnittliga provbetyget för IES är 17.4 och för Mälarskolan 16.2

Eleverna är i allmänhet bäst på att förstå och tala engelska men också att höra och läsa så att man förstår. De är lite sämre i att formulera sig i skrift.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden