Järfällaelever bland de bästa i Stockholms län

När niorna lämnade grundskolan våren 2012 visade det sig att betygen stigit kraftigt jämfört med resultaten från motsvarande årskull ett år tidigare. Det medförde bl a att andelen behöriga till något av de nationella gymnasieprogrammen ökade stort från året innan.

92 % av niorna i Järfälla hade behörighet när de lämnade
grundskolan. I DN Stockholm redovisas nu motsvarande resultat från alla
länets kommuner.

Glädjande för Järfällaeleverna är att de tillhör de bättre i länet. Bara åtta kommuner av 26 har en högre andel behöriga.

Det är en gammal erfarenhet bland skolfolk att årskullarna är olika. Vi hoppas nu att det förbättrade läget för järfällaeleverna ska visa sig vara bestående.
I alla händelser görs omfattande insatser från de allra första skolåren för att
alla elever ska lämna grundskolan med behörighet för vidare studier.

Det bör också sägas att av de som saknar behörighet när de lämnar nian är många nyinvandrade elever som inte fått rimlig tid på sig att lära sig svenska och komma in i vårt system. Många av dem kommer ganska snart igen och går då in i

gymnasieskolan och kommer också att fortsätta till högre studier.

Mer
information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden