Järfällaelev bäst i DN’s nutidsorientering

Ella Li Jennersjö, elev vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla, blev bäst i Stockholms län i DN's senaste nutidsorientering.  

Vi gratulerar Ella och även Internationella Engelska Skolan som flera år i rad haft elever som presterat bra resultat i nutidsorienteringen. 

Kan vi gissa att det beror på att undervisningen i samhällskunskap har en ständig koppling till det som händer och speglar sig i olika media? 

Grattis! 

Bo Winander (FP) 
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden