Järfälla växte med nästan 1000 invånare under 2013

Jarfalla_kommun

Järfälla ökade med 957 invånare till 69 167 sista december 2013.

Födelseöverskottet blev 353 (skillnaden mellan födda 836 och avlidna 483).

Antalet inflyttade under året var 5.277 varav 3 339 från egna länet, 976 från övriga Sverige och 962 från övriga världen. Från kommunen flyttade 4 671 personer. Av dessa flyttade 3.313 till vårt egna län medan 1.040 flyttade till plats i övriga Sverige och 318 till annat land. Flyttningsöverskottet blev alltså 606 personer eftersom vi fick ett plus mot övriga länet med 26, ett minus mot övriga Sverige med 64 och ett överskott mot andra länder med 644.

Järfälla är liksom större delen av övriga Sverige en inflyttningskommun. Till följd av stor invandring från länder med oroligheter, bland annat Syrien och Somalia, var invandringen till Sverige under 2013 den högsta någonsin med 115 845 personer. Folkökningen i Sverige är den antalsmässigt största som uppmätts mellan två enskilda år sedan 1946. För Järfällas del var folkökningen som störst under miljonprogrammets dagar. Mellan 1960 och 1970 ökade Järfälla med 30.000 invånare och 10.000 lägenheter.