Järfälla storsatsar på cyklister

Cyklisterna ska stå för 20 procent av trafiken i Järfälla, det målet hoppas kommunen uppnå under en femtonårsperiod. Stora satsningar i Järfälla ska underlätta för cyklister.

Just nu byggs det för fullt i hela Järfälla. Många bostäder, skolor, förskolor, vägar och butiker ska på kort tid byggas upp för att ge plats åt den förväntade ökningen av Järfällas invånare.

Runt stationerna kommer nya moderna cykelställ under tak att byggas, även nya tunnlar för att ta sig från ena sidan spåret till andra i bl.a. Jakobsberg är under uppbyggnad.

Folkpartiet stöttar naturligtvis utbyggnaden av sånt som underlättar för cyklister, miljötänkande är viktigt i en kommun där många företag arbetar med logistik. Nya cykelbanor och säkrare sträckor är viktigt för Folkpartiets miljöpolitik.

Just nu står cyklisterna för 5 procent av trafiken i Järfälla, något man nu hoppas ska öka till 20 procent fram till 2030. Med en kommun där Folkpartiet kan påverka är en bättre luft och trafikmiljö möjlig. Folkpartiet driver en ansvarsfull miljöpolitik. Cykelkartor för Järfälla finns att hämta i posthuset i Jakobsberg.

Har du förslag på åtgärder i Järfälla eller tycker du att något saknas i Folkpartiets miljöpolitik?