Järfälla satsar på naturvetenskap och teknik

Järfälla satsar på naturvetenskap och teknik

Den stora PISA-undersökningen som rapporterades nyligen visade att svenska elevers kunskaper i naturvetenskapliga ämnen fallit under en 10-årsperiod. Det är allvarligt. Svensk statistik visar också sedan flera år att betygen i naturvetenskapliga ämnen och teknik är jämförelsevis lägre än i andra ämnen.

Företrädare för näringslivets organisationer och högre tekniska utbildningar har i flera år varnat för kommande brist på välutbildade tekniker.
 
Det här är bakgrunden till att Järfällaskolorna nu förstärker arbetet med naturvetenskap och teknik.

Skolverket har dragit igång en satsning på naturkunskapoch teknik. Den startade nu i höst och pågårtill 2016. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse med också elevernas intresse för vidare studier. I Järfälla ingår alla kommunala grundskolor samt en fristående skola.

En central NT-utvecklare har utsetts och får utbildning under tre år. NT-utvecklaren håller i ett nätverk av NT-ansvariga på de olika skolorna.

Järfälla satsar på naturvetenskap och teknik

Järfälla satsar på naturvetenskap och teknik

I Järfälla är målet för satsningen bl a förbättrade resultat på varje enhet men också att stärka det kollegiala samarbetet mellan lärarna och öka elevernas intresse för ämnena. På sikt hoppas vi också öka andelen behöriga lärare via det ökade intresset.

Ett annat arbete är initierat av Kungliga Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien redan 1997 och kallas Naturvetenskap och teknik för alla (NTA). Järfälla gick med i arbetet 2011. Medverkande skolor är alla skolor i Barkarby/Skälby men också Mälarskolan, Olovslund, Lund och Sandvik. Ytterligare skolor och några förskolor har fått information om NTA.

I projektet ingår heldagsutbildning för lärare innan start. Den pedagogiska uppläggningen bygger på olika tema som t ex energi och hållbar utveckling och för att underlätta arbetet finns ett antal temalådor som skolorna köper in.

Förhoppningsvis ska det vara möjligt att både förbättra kunskaperna i naturvetenskap och teknik men också intresset för vidare utbildning med denna inriktning.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden