Järfälla pedagogpris

Anne-Marie Zetterman, förskollärare på Traktor förskola, och Karin Sahlberg, NO-lärare på Björkebyskolan. Bilden är lånad på Järfälla kommuns hemsida.

 För fjärde året i rad delas det stora pedagogpriset ut i Järfälla kommun.

Det stora pedagogpriset kom till efter en motion (förslag) som lades av Folkpartiets Anita Mickos till kommunfullmäktige och har sedan den antogs varit ett populärt och omtyckt återkommande inslag i kommunen.

Priset kallas ”Det gyllene äpplet” och gick i år till Anne-Marie Zetterman, förskollärare på Traktor förskola, och Karin Sahlberg, NO-lärare på Björkebyskolan. På Järfälla kommuns hemsida beslriver man motiveringen med följande ord:

”Juryns val av Anne-Marie Zetterman motiveras med att Anne-Marie upplevs som en pedagogisk förebild som många lyssnar på. Föräldrarna uttrycker att Ami omsätter läroplanen till praktisk verksamhet: ”Hon har gett våra barn den bästa grund att stå på i livet”.

Vid valet av Karin Sahlberg tog juryn fasta på att Karin med energi och oförtruten kraft lyckats införa ”Naturvetenskap och teknik för alla”, NTA, vid skolorna i Järfälla, vilket har varit ett lyft för NO-undervisningen. Elever, vårdnadshavare och kollegor vittnar om att Karin är en omtyckt lärare med ett stort hjärta som ger eleverna en spännande och annorlunda undervisning”.

Folkpartiet i Järfälla vill gratulera de två mottagarna till ”Det gyllene äpplet”.

Läs mer om detta på Järfälla kommuns hemsida .