Järfälla – Länets bästa kommun för spontanidrott?

Svenska Dagbladet inledde onsdagen den 14 november en artikelserie om möjligheterna till spontanidrott. Idag har Stockholm innerstad 27 000 barn i åldern 7-19 år och de har 27 fotbollsplaner att dela på. I en krönika om spontanidrott skrev Henrik Enhart att föräldrarna i hans generation idag tillbringar timmar i bilköer, när de skjutsar barnen till och från sportaktiviteter. När Henrik var barn kunde man gå ut och sparka boll och idrotta spontant. Det kan man inte längre i stora delar av Stor-Stockholm

Lars Markstedt om fotboll i Järfälla

 Bristen på fotbollsplaner gör att Stockholmsklubbarna säger nej till barn som inte är tillräckligt duktiga. Eftersom klubbarna bokar alla tider, finns det ingen tid kvar för spontanidrott. Varje år provspelar fler än 600 barn för Hammarby, men endast 40 bästa erbjuds en plats i laget. I Hammarby sjöstad bor det 1 500 barn i åldern 7-19 år. Ändå finns det inte en enda fotbollsplan i detta hajpade bostadsområde. Och enligt torsdagens SvD har i det närliggande Sicklaområdet fotbollsplanen omvandlats till en parkeringsplats.

Folkpartiet i Järfälla anser att vi måste satsa på mer motion och breddidrott. I FP:s handlingsprogram konstaterar vi att ökade krav inom yrkesliv och skola gör att möjligheterna till fysisk återhämtning, träning och avkoppling blir allt viktigare. Om vi skall få fram en ny Zlatan eller en ny Anja måste det finns tillräckligt med anläggningar och platser för spontanidrott för våra barn och ungdomar.

I Järfälla har vi ca 11 000 barn i åldern 7-19 år vi har idag har vi idag 21 fotbollsplaner.

Detta är dock bara de anläggningar som Idrotts- och fritidsförvaltningen ansvarar för. Vi har även ett stort antal små fotbollsplaner som Natur- och parkförvaltningen sköter. Många av dessa ligger intill våra förskolor. För ”knattarna” är möjligheten till spontanidrott således väl tillgodosett.

 Inom större delen av Järfälla är gång- och cykelvägnätet separerat från biltrafiken. Det gör att barnen på ett säkert sätt kan ta sig till sina skolor och fritidsanläggningar. Även vi vuxna kan använda våra gång- och cykelvägar för daglig motion. Och i Görnvälns naturreservat och på Järvafältet finns det gott om promenadvägar och motionsslingor. Det finns nog ingen kommun i länet som har så goda möjligheter till spontanidrottande som Järfälla.

För idrottsborgarrådet Regina Kevius (M) var det en nyhet att det inte finns en enda fotbollsplan i Hammarby sjöstad. Här i Järfälla har vi inget Tele 2 Arena och ingen Friends (f.d. Swedbanks) Arena. Vi har inga skrytbyggen och projekt kantade av skandaler, förseningar och kostnadsfördyringar i miljardklassen. Men i Järfälla har vi anläggningar för motion och breddidrott. Och vi har fritidspolitiker som både håller reda på vilka idrottsanläggningar som vi har och hur dina skattepengar används. 

 Förteckning över de fotbollsanläggningar som Idrott och fritid ansvarar för:

 Bolindervallen                    Naturgräs 11manna ej spontanidrott.

                                                  Konstgräs 11manna för spontanidrott

Tallbohov                             Grusplan 11 manna för spontanidrott

Järfällavallen                      Konstgräsplaner (två st.) 11 manna för spontanidrott.

Viksjövallen 1                     Naturgräsplan 11 manna ej spontanidrott.

Viksjövallen 3                     Konstgräsplan 7 manna för spontanidrott.

Viksjövallen 2                     Konstgräsplan 11 manna för spontanidrott.

Sandvik                                   Grusplan 11 manna för spontanidrott.

Veddestavallen 1                Naturgräsplan 11 manna ej spontanidrott.

Veddestavallen 2                Konstgräsplan 11 manna för spontanidrott.

Veddestavallen 3                Grusplan 7 manna  för spontanidrott.

Strömvallen 1                       Naturgräsplan11 manna ej spontanidrott.

Strömvallen 2                      Konstgräsplan 7 manna för spontanidrott.

Bollplaner:

Kolarängen                           Grusplan 7manna för spontanidrott.

Nibbleskolan                       Grusplan 7 manna för spontanidrott.

Söderhöjden                        Grusplan 7 manna för spontanidrott.

Fastebol                                 Grusplan 7 manna för spontanidrott.

Lund                                        Grusplan 7 manna för spontanidrott.

Fjällenskolan                       Grusplan 7 manna för spontanidrott.

Björkeby                                Grusplan 7 manna för spontanidrott.

 

Lars Markstedt

Vice ordförande i kommunrevisionen. Järfälla kommun

 

Mer om idrott från Folkpartiet

”Låt barnen ha kvar drömmen om Zlatan-bygg en konstgräsplan på Sångvägen”