Järfälla kommuns organisation

Har ni alltid undrat hur Järfälla kommun är organiserad?

Bilden är tagen från Järfälla kommuns hemsida.

Ovan finns en grafisk beskrivning av Järfälla kommuns organisation där Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Under Kommunfullmäktige ligger Kommunstyrelsen och därefter kommer Järfällas olika nämnder. Varje nämnd har en förvaltning under sig där en mängd tjänstemän arbetar för att göra Järfälla ännu bättre.