Järfälla kommuns årsredovisning 2013 släppt.

Jarfalla_kommun

I veckan publicerades Järfälla kommuns årsredovisningen för 2013. Årsredovisningen ger Järfällaborna en stor möjlighet att följa upp och granska hur skattepengarna används.

I årsredovisningen berättas också om kommunens arbete och måluppfyllnad under året samt hur man ser på framtiden.

Under 2013 fördelades kommunens budget, nedbrutet till 100 kronor, enligt följande:

Kronor Verksamhet
21,30 Grundskola år 1-9
16,80 Barnomsorg
14,10 Funktionshinder
10,80 Handikappomsorg
9,30 Gymnasieskola
8,10 Individ- och familjeomsorg
5,00 Kommungemensam verksamhet
4,00 Teknik och miljö
4,20 Avskrivning investeringar
2,30 Fritid
1,30 Kultur
1,20 Räddningstjänst
1,20 Vuxenutbildning
0,40 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för arbetslösa

Årsredovisningen kan du hitta på kommunens hemsida eller som pdf genom att klicka här.