Järfälla kommun satsar på utbildning inom Yrkeshögskolan

Daniel Rylander Utbildningsledare/Affärsutvecklare inom Yrkeshögskolan

YTC-Yrkesteknisk utbildning i Järfälla har lämnat in en ansökan om att få starta utbildning med inriktning mot säkerhetstjänster och specifikt till säkerhetstekniker. Utbildningen är tänkt att infatta två omgångar där det kommer att finnas 35 platser på första omgången.

Exakt vad denna utbildning kommer att omfatta kan den som är intresserad få information om via myndigheten för yrkeshögskolan. Om utbildningen får starta kommer att beslutas av myndigheten för yrkeshögskolan under Januari 2013.

Vi kan generellt se ett ökat behov av säkerhetstjänster i landet och specifikt i Stockholms län, vilket är anledningen till att ansökan har gjorts.  Generellt sett ger utbildningar inom Yrkeshögskolan goda möjligheter till arbete efter avslutad utbildning då den är utformad tillsammans med näringslivet.

Järfälla är en av få kommuner som har ansökt om denna utbildning i Stockholms län. Vi återkommer med mer information framöver kring denna utbildning.

Folkpartiet har länge drivit på för fler yrkesutbildningar eftersom vi anser att det behövs olika former av utbildningar eftersom olika människor har olika behov och förutsättningar samtidigt som branschens förutsättningar ändras över tid. Läs mer om Folkpartiets åsikter kring yrkeshögskolan här: Vuxenutbildning  och här: Skola och utbildning

 

Daniel Rylander

Utbildningsledare/Affärsutvecklare inom Yrkeshögskolan

Medlem i Folkpartiet Liberalerna Järfälla