Järfälla kommun erbjuder insamling av matavfall

Nästan hälften av våra hushållssopor består av matavfall som är biologiskt nedbrytbart som matrester, frukt och grönsaker. Genom att insamla detta åtskilt från andra sopor kan matavfallet rötas och ge biogas och biogödsel. Närmare hälften av Sveriges alla kommuner sorterar matavfallet från hushållen. Detta skall nu också Järfälla erbjuda. Matavfallet sorteras i speciella papperspåsar och läggs i en särskild tunna som kommunen delar ut till alla som anmäler sig. Matavfallskärlet töms sedan av Sita som transporterar det vidare till rötning.  Insamlingen kommer att införas etappvis med start i Barkarby/Skälby under våren 2011. Därefter följer Viksjö till hösten, Jakobsberg våren 2012 och slutligen Kallhäll/Stäket hösten 2012. Den som vill delta kan gå in här.
 
Lars Bergstig (FP) Gruppledare