Järfälla kommun bygger ny simhall – då diskrimineras simidrotten

Jarfalla_simhall
Nya simhallen i Jakobsberg. Illus: Erséus arkitekter/Järfälla kommun

Var finns jämställdheten när Järfälla kommun investerar i en ny simhall i Jakobsberg? Prioriterar Järfälla kommun killdominerade idrotter? Frågan ställs av föreningsliv och politiker inför beslutet att bygga en ny simhall. Ska vi bara bada i största allmänhet eller ska vi också ge plats för de förebilder som enbart simtävlingar kan ge?

I jämställdhetspolicyn ingår att alla, oavsett kön, ges samma möjligheter, tid, resurser. I det perspektivet blir frågan om utrymme för läktare i simhallen en fråga om jämställdhet. En ny Jakobsberg simhall utan läktare diskriminerar simidrotten jämfört med övriga sporter som domineras av killar.

Byggdes Järfälla ishall med läktare – ja. Kallhälls ishall – ja. Viksjö sporthall – ja. Kallhälls sporthall likaså. Har Jakobsbergs sporthall läktare – ja, med plats för 1100 personer. Vad är skillnaden? Att idrotter som utövas i dessa hallar är killdominerade till skillnad från simningen där faktiskt fler tjejer än killar är aktiva.

Simning är en av få idrotter där tjejer och killar i olika åldrar tränar ihop, åker på läger och tävlingar tillsammans, med allt positivt detta medför. Det borde uppmuntras! Ligger inte det i linje med kommunens jämställdhetsplan? Låt denna idrottsfråga bli ytterligare en punkt på kommunens lista med ”Goda exempel inom jämställdhet”.

En ny simhall är rimligen en av de största investeringar vår kommun står inför. Då vore det fantastiskt om vi gör det fullt ut, med läktare och utan driftsstopp under byggtiden, och får ett riktigt bra slutresultat – för alla inblandade parter. 

En läktare längs långsidan av den planerade 50-metersbassängen i Jakobsbergs simhall ger möjlighet att arrangera spännande tävlingar och på så sätt finansiera verksamheten. En simhall utan läktare däremot, vore förödande för simningen som publiksport, vars verksamhet till stor del förutsätter tävlingar med plats för anhöriga. Järfälla Simsällskap, med ca 700 aktiva medlemmar, är en av Sveriges mest framgångsrika simklubbar på ungdoms- och juniorsidan. Där finns unga flickor som är med i Svenska olympiska rörelsens speciella satsningar. Det vore trevligt att få sätta Järfälla på kartan i en helt annan utsträckning än tidigare. Värt att notera är att Kultur- och Fritidsförvaltningens ursprungliga förslag innehöll en läktare. Den ströks för att det blev för dyrt.