Järfälla klättrar i skolranking

Järfällas skolor blir bättre

Järfälla klättrar i Sveriges Kommuners och Landstings ranking av kommuner efter sammanvägt resultat i grundskolan. Det här framgår av den nya omgången ”Öppna jämförelser”. Järfälla hamnar nu på plats 84 av landets 290 kommuner och det är en uppgång från plats 125 år 2008.

Ökningen är väntad med anledning av Järfällaelevernas förbättrade resultat 2012. Det årets avgångsklasser hade högre genomsnittsbetyg, högre andel behöriga till gymnasieskolan och en högre andel elever med godkända betyg i alla ämnen än tidigare.

Sedan flera år tillbaka visar också de yngre eleverna i järfällaskolorna goda resultat på nationella prov.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden