Järfälla klättrar i ranking av skolkommuner

Sveriges kommuner och landsting gör årligen s k Öppna jämförelser mellan landets alla 290 kommuner. På skolområdet redovisas bl a resultat för avgångsklasserna i grundskolan (betyg och resultat på nationella prov). Olika resultat vägs samman till ett mått och kommunerna placeras på en rankinglista.


I den nyligen publicerade redovisningen fortsätter Järfälla att klättra. I resultatrankingen går Järfälla från plats 125 är 2009 till plats 105 år 2010. Då ska vi dessutom tänka på att resultat av nationella prov i årskurs 5 inte är med i resultatjämförelsen. Om de varit det hade Järfällas placering varit mycket bättre eftersom Järfällas femteklassare tillhör de bättre i landet (och Stockholms län).


Öppna jämförelser gör också en ranking av effektivitet. Man ställer då resultat för elever i avgångsklasserna mot resursinsatsen per elev.
Också här har Järfälla klättrar i rankingen från plats 162 år 2009 till plats 118 år 2010. Det är ett målmedvetet arbete för att få ut mer av skolpengarna som ligger bakom förbättringen.


Mer information:
Bo Winander (FP) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden