Järfälla höjer skatten med 35 öre

Lars Bergstig, Gruppledare Folkpartiet Järfälla

Alliansens budgetförslag för 2013 innehåller en skattehöjning om 35 öre.

Årets resultat för kommunens alla verksamheter tillsammans kommer att visa ett minus om nästan 100 miljoner jämfört med budget. Även förra året gav ett underskott om än inte lika stort.
100 miljoner är ett i och för sig litet belopp i jämförelse med kommunens hela budget som omsluter 3,5 miljarder. Men vi kan inte fortsätta visa minus flera år i rad. Utan högre inkomster 2013 skulle även nästa år visa på underskott.
– Vi lever i en mycket orolig tid – osäkerheten inför framtiden är osedvanligt stor. Det påverkar också Järfälla. Vi måste säkerställa att vi kan ha en fortsatt god omvårdnad på våra äldreboenden, att vi kan nå bra resultat i skolan och att vi har marginaler inför den väldigt stora osäkerhet som kännetecknar vår omvärld. Därför är denna skattehöjning nödvändig framhåller folkpartiets gruppledare Lars Bergstig.