Järfälla fortsätter växa

SCB har i dagarna kommit med befolkningsstatistiken för första kvartalet. Järfällas folkökning var 354 personer (277). Födelseöverskottet blev något lägre än motsvarande tid förra året 83 mot (110).

Flyttningsnettot ökade till 267 (163). En förortskommun som Järfälla har alltid stora flyttningstal både in och ut till skillnad från större delen av landet där de flesta kommuner är tämligen stillastående eller är utflyttningskommuner. En del förorter blir lite av migrationens Hallsberg – det är här man byter sitt boende och sedan ofta drar vidare.

Flyttningsrörelserna är viktiga för planeringen av kommunen och för att förbereda bl.a. förskolor och skolor på vilka uppgifter man har att möta. Det största flyttningsnettot kommer sig av att många flyttar in från utlandet. Utan den inflyttningen skulle Sverige snabbt åldras och tvingas förändra sin arbetsmarknad. Det är genom arbetskraftsinvandringen som vi förmår upprätthålla vår produktionskapacitet. Se en artikel nedan (ekonomi och äldreomsorg i Sveriges kommuner) där vi kan se att det finns kommuner som om 20 år kan behöva använda hälften av alla yrkesverksamma till äldreomsorgen!

Flyttningsnettot från utlandet var första kvartalet 166 vilket är dubbelt upp mot förra årets första kvartal (82). Inflyttade var 212 (162) och utflyttade 46 (80). Motsvarande flyttningsrörelser mot övriga Sverige var netto 13 (67) genom att 199 flyttade in (221) och 186 flyttade ut (154).

En jämförelse mellan flyttningsrörelserna och bostadsbyggandet ger följande tabell för helåren.

År
Antal färdigställda bostäder
Flyttningsnetto
Totalt
Länet
Riket
Utland
2006
139
293
11
-61
343
2007
374
672
340
-80
412
2008
335
624
379
-92
337
2009
135
491
17
-66
540
2010
117
515
67
-19
467

Man skall vara försiktig med att beskriva några självklara samband. Intressant att notera är ändå att när fler lägenheter färdigställts har flyttningsnettot mot länet ökat. Ett sådant samband syns inte för utlandet. Ett över åren litet men stabilt minus mot övriga riket visar att den stora flyttvågen från landet till stockholmsregionen – den som födde gröna vågen – har avtagit betydligt. Det är länens egna residensstäder som nu tömmer de små kommunerna, inte stockholmsregionen.

Lars Bergstig  (FP) Gruppledare