Järfälla finns nu i mitten av länets inkomstliga

bild_pa_pengar

SCB, Statistiska Centralbyrån, har i slutet av januari presenterat statistik för våra förvärvsinkomster under 2012.

Av de 10 kommuner i landet som hade högst medianinkomst 2012 återfinns 8 i Stockholms län (Danderyd, Täby, Lidingö, Vaxholm, Ekerö, Nacka, Sollentuna och Nykvarn). De övriga två är Lomma på tredje platsen och Kiruna på plats sex.

Bland de tio kommuner som hade störst inkomstökning mellan 2000 och 2012 finns en i vårt län nämligen Vaxholm. Av de övriga är fyra norrlandskommuner (Kiruna, Pajala, Gällivare och Övertorneå), tre återfinns i Halland (Varberg, Kungsbacka och Falkenberg) en i vardera Skåne (Lomma) och Dalarna (Leksand).

För Järfällas del är det intressant att studera förvärvsinkomstens utveckling över tid. På SCB´s hemsida finns Tabell över sammanräknad förvärvsinkomst per kommun 2000 och 2010 – 2012. Medianinkomst i 2012 års priser.

Där kan vi notera att år 2000 var medianförvärsvinkomsten för alla Järfälla´s  20+ den 31 december 243.054 kr.(2012 års priser.) Motsvarande belopp 2012 var 268.372 kr. (Observera att vi valt att ta med samtliga invånare över 20 år, ej enbart förvärvsarbetande.)

År 2000 var det nio av länets 26 kommuner som redovisade ett högre belopp än Järfälla. Nacka, Tyresö och Salem var jämsides med oss medan Österåker, Värmdö, Vaxholm och Solna låg efter. I topp låg självfallet Danderyd följt av Täby, Lidingö och Sollentuna.

Fram till 2012 förändrades positionerna, sannolikt i mycket beroende på att bostäder med sjönära lägen blev allt mer populära liksom närheten till innerstadens attraktioner.

År 2012 var det femton av länets kommuner som redovisade en högre medianinkomst än Järfälla. Vi återfinns nu med våra 268.372 i medianinkomst i en grupp strax nedanför mitten tillsammans med Sundbyberg, Upplands-Väsby, Huddinge och Upplands-Bro, alla i ett spann mellan 261.000 – 268.000 kr.

Man kan givetvis anlägga många aspekter på denna utveckling. En given, som vi tydligt kunnat se under senaste decenniet är bostadsköparnas önskan att bo antingen nära havet eller så centralt som möjligt i regionen. Det kommande decenniet med dess förväntade stora inflyttning kanske ger nya företräden t.ex. för Järfälla med vårt ytterst centrala läge genom tät pendeltågstrafik på fyra spår, tunnelbana och motorvägsmötet mellan Förbifarten E 4 och E18. Mer centralt än så är svårt att tänka sig. Man ska heller inte bortse från den dynamik som skapas i regionen genom Förbifarten där t.ex. Järfälla och Huddinge knyts tätare samman och kan nyttiggöra sig varandra i en näringspolitisk utveckling med var sitt stort handelsområde Skärholmen och Barkarby.

Statestiken hittar ni hos SCB.