Järfälla får sina första gator

Visste du att Järfälla fått sina första gator? Tekniska nämnden har döpt vägar i Barkarbystaden. Tanken är att vägarnas namn ska matcha Barkarbystadens statsmässiga karaktär. Det sedan tidigare beslutat att vägarna i Barkarbystaden skall ha namn efter fordon eller flygfarkoster.

Tekniska nämnden har döpt Järfällas första gator till Diligensgatan, Drakengatat, Lansengatan, Viggengatan, Gripengatan, Tunnangatan, Mustanggatan och Herculesgatan.

Folkpartiet Järfällas representant i Tekniska nämnden är Claes Gustavsson, som är vice ordförande i nämnden.