Järfälla ett föredöme i skolan

Som ett led för att få en skola som präglas av kunskap och likvärdighet införde staten, på Folkpartiets initiativ, karriärtjänster för lärare 2013. Det innebär att extra skickliga lärare kan anställas som förstelärare och om de har en forskningsanknytning som lektorer.

För att markera karriärstegen  infördes också olika lönenivåer där en förstelärare i genomsnitt tjänar 5000 kronor mer och en lektor 10000 kronor mer. Då kommunerna ofta har ansträngd ekonomi gjorde man det möjligt att för kommunerna att få satsningen betald av staten genom särskilda statsbidrag. Syftet var att dessa tjänster skulle vara fasta, så som ett kliv uppåt i karriären bör vara, trots detta är det endast 19 av Sveriges 290 kommuner som fastanställt sina förstelärare i den mån de anställt några alls.

I Järfälla kommun har man valt att göra tvärt om, förskole- och grundskoleförvaltningen beslutade tidigt att tjänsterna skall vara fasta och att de som anställs skall vara väl meriterade och utvärderade. För att säkerställa en oberoende och rättvis tillsättning av förstelärarna tog därför Järfälla in en extern bedömare som genom ett särskilt meritprogram kunde bistå med urvalet. Det seriösa och rigorösa meriteringsprogrammet gjorde att man från kommunens sida snabbt kunde fylla sin kvot på 15 förstelärare med fast anställda.

Arbetet i Järfälla har gett resultat, under Folkpartiets ledning har kommunens skolor inte bara kunnat redovisa stadiga betygsökningar utan har också av lärarförbundet utnämnts till länets bäste skolförbättrare. För att utvecklingen i Järfällas skolor skall fortsätta har kommunen  beslutat om att anställa ytterligare 55 stycken förstelärare och 3 stycken lektorer under 2014.

Från Folkpartiet Järfälla säger vi:

 Vi ger oss inte! Vi ska ha Sveriges bästa skolor!