Järfälla bästa skolförbättrare

Järfälla har bl a ryckt fram i Lärarförbundets ranking. Det gäller resurser till undervisning m m. Endast fyra andra stockholmskommuner ligger bättre till.

Järfälla gör en kraftig framryckning i Lärarförbundets senaste ranking av landets 290 skolkommuner. På grundval av ett tiotal olika kriterier har man rangordnat samtliga kommuner. I Stockholms län är då Järfälla den skolkommun som förbättrat sin ranking mest, från plats 227 till plats 154.

Förbättringarna gäller framför allt betygsresultaten för avgångseleverna i nian. Betygen 2012 för eleverna i alla kommunala skolor var kraftigt förbättrade jämfört med 2011. Det gäller bl a det s k meritvärdet – alltså genomsnittsbetyget – men också andelen elever med betyg i alla ämnen liksom även andelen elever med behörighet att fortsätta till gymnasiet.

Också på några andra punkter har Järfälla ryckt fram i Lärarförbundets ranking. Det gäller bl a resurser till undervisning. Underlaget gäller 2012 då Järfälla ligger på plats 43. Endast fyra andra stockholmskommuner ligger bättre till.

Orsaken till placeringen är framför allt att vi lyckats hålla lokalkostnaderna på en mycket låg nivå. Det beror på  effektivt lokalutnyttjande, men också en för skolorna generös hyressättning från det kommunala bostadsbolaget Järfällahus, som står för flertalet lokaler. Med kommunens expansion riskerar vi dock väsentligt ökade lokalkostnader för nybyggnation.

Också det kriterium som gäller lön – en sammanvägning av lön, lönespridning och löneutveckling – ger Järfälla en hög placering. Vi står på plats 4 i hela landet och slås bara av två kommuner i Stockholms län. Att vi ligger så bra till 2012 beror bl a på en särskild satsning på att lyfta lönerna för kommunens förskollärare.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden