Järfälla ansöker om stöd för arbete med våldsutsatta kvinnor och barn

Jarfalla_kommun

Järfälla kommun bedriver långtgående arbete för att stödja våldsutsatta kvinnor och barn samt förebyggande arbete med tidigare våldsutövare. ”Detta arbete vill vi nu utveckla och har därför i Socialnämnden beslutat att ansöka om 945000 kronor i statligt stöd.” säger Nikoletta Jozsa (FP) ledamot i Socialnämnden.

Redan idag jobbar kommunen inte bara med att stödja de kvinnor och barn som utsatts för alternativt bevittnat våld i hemmet utan man söker även upp tidigare våldsverkare för att fungera som stöd och därmed kunna stävja ytterligare våld.

Nikoletta Jozsa (FP)

Nikoletta Jozsa (FP)

För att verksamheten skall fungera effektivt krävs det att socialtjänsten i Järfälla har god och aktuell information om brottsutsatta kvinnor och barn. Detta fås genom rapporter från polis och övriga samhällsinstanser. Nikoletta Jozsa(FP) utvecklar ”Dessvärre finns det ett stort mörkertal, det är bland annat detta man vill kartlägga med den nya satsningen för att därigenom nå även de mest utsatta.”

Utöver kartläggningen av brottsutsatta vill vi även utöka den uppsökande verksamheten som riktas mot våldsutövare. Verksamheten fungerar så att de våldsverkare som Järfällas socialtjänst får kännedom om kontaktas och erbjuds behandling hos Familjevåldsteamet i Sundbyberg. Målet är att samtliga våldsverkare skall kunna kontaktas inom en vecka från det att Socialtjänsten får information om det och att därmed kunna erbjuda tidigare stöd till flera.