Jan Björklunds sommartal

Idag höll Jan Björklund sitt sommartal i Marstrand. Jan Björklund fokuserade på två saker i i sitt tal; framtidsutmaningar för Sverige och prioriteringar i höstens budgetförhandlingar.

De tre prioriteringarna är;

Läraryrket. Staten bör vara med att skapa karriär- och utvecklingsmöjligheter för lärarna med en stadig löneutveckling.

Justeringar i sjukförsäkringen. Försäkringskassan behöver ges möjlighet att kunna göra en individuell bedömning och de som är sk. ”nollklassade” bör få rätt till ersättning från försäkringskassan.

– Genomföra en marginalskattereform i Sverige där vät skatten tas bort och man höjer brytpunkten för statlig inkomstskatt.

Läs vice statsministerns tal här.