Jan Björklund (FP) – fler högutbildade till Sverige