Jakobsbergs roll i nya översiktsplanen

Nu pågår ett omfattande arbete inom kommunen för att komplettera och aktualisera Järfällas översiktsplan, ÖP. Varje kommun skall ha en fastställd översiktsplan som i huvudsak anger hur man tänker sig en framtida utbyggnad och markanvändning inom kommunens gränser.

Som en del i detta arbete ordnade kommunen för ett par veckor sedan ett seminarium med landskapsarkitekten och forskaren Alexander Ståhle som föreläste om förtätningens möjligheter i förorterna. Jakobsbergs centrala delar är en sådan typisk förort som behöver utveckla mer av storstadskaraktär med stadsmässig bebyggelse och ett ökat utbud av nöje, kultur och service. Enligt de studier som Ståhle redovisade skulle en förtätning av Jakobsberg kunna ge lika många nya bostäder som Barkarbystaden.

Samtidigt med en ny bebyggelse skulle man skapa ekonomiska förutsättningar för nya parker, kanske inte så stora, och spännande gångstråk, allt med en betydligt högre kvalitet både vad gäller blommor, träd, parkbänkar, smidesarbeten, skötsel etc. Sådana storstadsparker och flanörstråk saknar vi nästan helt i Jakobsberg – Riddarparken är väl den grönyta som kommer närmast. En förtätning av Jakobsberg ger fler människor gångavstånd till pendeltåget, ger grund för ett större serviceutbud, fler restauranger och kanske något lite av ett kvällsliv som vi idag saknar.

För att en stadsutveckling skall komma till stånd krävs förutom en stark kommunal vilja att stora aktörer på bostadsmarknaden är så övertygade om platsens förtjänster att man är beredd att medverka till planering och genomförande i miljardklassen. Det är en jätteprocess att gå igenom som måste starta med en rejäl genomlysning av marknadsförutsättningarna. Hur mycket är ett hushåll berett att satsa för att få förmånen att bo i Jakobsbergs centrala delar med gångavstånd till pendeln. Vi vet att det är betydligt mindre än vad det kostar att bo i innerstaden – men hur mycket mindre? Se där en första fråga som kräver sitt svar!

Det finns all anledning att grubbla över om marknaden kan ta emot en helt ny stadsdel i Barkarby samtidigt som Jakobsberg förtätas. Svaret är sannolikt nej! Kan kommunen stå upp för tre stora samtidiga projekt – Jakobsberg C, Kallhäll C och Barkarbystaden? Nej det är inte möjligt med mindre än att stockholmsområdet går mot en aldrig tidigare skådad guldålder. En föga trolig utveckling. I valet mellan de tre borde därför Jakobsberg prioriteras betydligt högre än vad som sker idag.

Lars Bergstig (FP)
Gruppledare

Nicki Jozsa (FP)
Vice Gruppledare