Jakobsbergs centrums öppettider och butiker

Jakobsbergs centrum består av en inomhusgalleria och butiker utanför gallerian. Du kan hitta ett hundratal butiker i Jakobsberg centrum av olika slag. Allt från kläder, böcker och restauranger till mäklare, banker och Järfälla kommuns kundtjänst finns i Jakobsbergs centrum. Längre ner på sidan hittar du lite historia och bilder från 50- och 60-talet från  Jakobsbergs centrum

Öppettider Jakobsbergs centrum är (Butiker i gallerian):

Mån-fre 10-19. Coop Extra 8-21, Hemköp 9-20,

Systembolaget mån-ons 10-18, tor-fre 10-19

Lördagar:

Butiker i Gallerian 10-17

Coop Extra 9-21

Hemköp 9-18

Systembolaget 10-15

Söndagar:

Butiker i Gallerian 11-17

Coop Extra 9-21

Hemköp 9-18

Systembolaget Stängt

Utöver dessa butiker så finns ett stort antal små och stora butiker utomhus i Jakobsbergs centrum. Dessa butiker har ofta egna öppettider men är ungefär samma som butikerna i gallerian.

 

Historia

Foto: Gunvor Willberg Foto ur Järfälla kommuns bildarkiv

I början av 1950-talets började Järfälla kommun att planera för ett större centrum i Jakobsberg och man lade ett förbud mot att uppföra byggnader på platsen. Ett par

år tidigare så hade flerfamiljshus byggts i närheten av centrum. Arkitekten Hans Åkerblad blev den som fick rita det nya centrum i Jakobsberg. 1961 så fastställde man planen för Jakobsberg centrum där man hade haft bl.a. Vällingby centrum som förebild.  Man använde även Farsta centrum som förebild när man blandade centrum med bostäder. Höghuset i Jakobsberg centrum som kallas för ”Posthuset” stod färdigt 1970, under januari 2012 föreslog Folkpartiet Järfälla att Posthuset skulle belysas kvällstid för att skapa en trevligare stämning i centrum .

På första bilden som är tagen från höghuset på Vasavägen 29 ner mot nuvarande centrum så ser man tydligt hur Jakobsbergs centrum under 1950-talet bestod av villor. I förgrunden ser man Maria kyrka som då Tillhörde Jehovas vittnen. Vägen i bilden är Folkungavägen.

På den andra bilden så ser man hur det under 1963 i april snabbt har förändrats i centrumområdet. Nästan samtliga villor är rivna i

Jakobsbergs centrum 1963 Foto: Gunvor Willberg Foto ur Järfälla kommuns bildarkiv

centrumområdet. Även denna bild är tagen från höghuset på Vasavägen 29 ner mot Jakobsbergs centrum. Till vänster i bild så ser man gaveln på det nuvarande Kommunalhuset. Flera av de höghus som är tydliga idag är på den här bilden underuppförande, hus på Husargränd och Tornervägen är under uppförande.

På sita bilden ser vi hur C-huset håller på att byggas i Jakobsbergs centrum och nuvarande Viksjöleden syns i bakgrunden.

1993 så byggdes delar av Jakobsbergs in under tak och därefter har gallerian i omgångar rustats upp. Jakobsbergs centrum har årligen ca 5.5 miljoner besökare på ca

67000 kvm. Ägare av Jakobsbergs centrum är sedan 2006 finländska Citycon.