Jag vill börja släktforska, men hinner inte nu

Helt riktigt, att forska sina rötter och sin släkt tar tid. Många tycker att de vill vänta till pensionen innan man börjar. Livsituationen kanske inte tillåter att man har tid att ägna åt en ny hobby just nu.

Men när du har fattat beslutet att börja släktforska någon gång, finns det ändå något du måste göra nu. Du måste intervjua föräldrarna, deras föräldrar om de är vid liv, samt alla äldre släktingar och familjebekanta. Det gör en mycket bra startplattform för framtida arbeten. Faktiskt, även några år äldre syskonen kan ha flera minnen än du. Ett bra samtalsämne för familjemiddagar, kanske?

Intervjuerna ger en bra startplattform att gå vidare sedan när du börjar på allvar. Mina egna föräldrar har gått bort för länge sedan, men jag fick ändå hjälp från dem när de levde och jag hade inte börjat släktforska då. Jag fick höra en del berättelser och framför allt på besök på begravningsplatsen fick jag veta var var den och den förfaderns/moderns gravsten. Det var bara att gå tillbaka och läsa datumen på stenarna och gå vidare från det.

Dock är det bra att komma ihåg att minnet sviker hos människorna och det blir inte bättre när man blir äldre. Därför är det viktigt att bekräfta muntlig information från originalkällor.

Lycka till med dina släktintervjuer!

Esa Tuuri