Ja till skolavslutning i kyrkan

När allt kommer omkring är julen en religiös högtid. Vi omger oss av religiösa symboler i juletid; julstjärnan i fönstret i klassrummet är en symbol för Betlehems stjärna. Den bör inte heller förbjudas.

Det rasar en debatt om skolavslutningar i kyrkan.

Det är en fin tradition i Sverige att många skolor firar sina avslutningar just i kyrkan. På många ställen går denna tradition generationer tillbaka i tiden. Detta är en del av vårt kulturarv.

En del debattörer verkar tycka att det är okej att vara i kyrkan om man inte ägnar sig åt religion. Men det är naturligtvis omöjligt. Kyrkan är inte vilken klubblokal som helst. Men när skolan går till kyrkan måste ceremonin utformas så att alla känner sig välkomna.

Det borde vara självklart att man på en skolavslutning i kyrkan kan sjunga psalmer. Prästen kan berätta om varför julen firas, till exempel genom att läsa ur julevangeliet och reflektera över det.

När allt kommer omkring är julen en religiös högtid. Vi omger oss av religiösa symboler i juletid; julstjärnan i fönstret i klassrummet är en symbol för Betlehems stjärna. Den bör inte heller förbjudas.
Finns det några begränsningar? Ja, gränsen går där man förutsätter att eleverna ska delta i en trosbekännelse eller en kollektiv bön. Men som ärkebiskopen sade i morse i ett tv-samtal med mig; kyrkan har en lång historia av att möta människor med olika inställning. De har inget intresse av att tvinga på människor en tro.

Läs resten av Jan Björklunds text ”Ja till skolavslutning i kyrkan