Invigning av förskolan Kuben i Jakobsberg

Den 17 mars nyinvigdes Montessoriförskolan Kuben i Jakobsberg efter en ombyggnad och omorganisering av lokalerna. Förskolan Kuben är ett föräldrakooperativ med inriktning på Montessoripedagogik och ligger på Månadsvägen 23 i Jakobsberg. Förskolan har 30-35 barn i åldrarna 1-5 år uppdelat i två grupper.
Inne på förskolan är bord, stolar och bokhyllor är anpassade efter barnens längd, även personalens stolar och bord är i samma höjd som barnens. Förskolan Kuben har ett eget kök där all mat lagas från grunden och kocken bakar allt bröd själv. Det var intressant att besöka ett föräldrakooperativ och se hur en sådan verksamhet fungerar.
Nicki Jozsa, FP (Kommunfullmäktige), Bo Winander, FP (Ordförande Barn- och ungdomsnämnden)
och Lars Bergstig, FP (vice Ordförande Kommunstyrelsen) visas runt av verksamhetschefen Marie Östling
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden Bo Winander (FP) visades runt i lokalerna och kommenterade besöket med:
En spännande verksamhet med en klar pedagogisk tanke. Här ges barnen möjligheter att utveckla alla sina färdigheter och kunskaper från mycket tidig ålder. Pedagogernas roll och sätt att arbeta verkar mycket genomtänkt.”
Även Lars Bergstig (FP) vice Ordförande i Kommunstyrelsen besökte förskolan Kuben på nyinvigningen och visades runt i lokalerna. Efter besöket hade Lars Bergstig följande kommentar:
Förskolan Kuben är så fylld av energi och övertygande ledarskap att även ett kort eftermiddagsbesök hinner förmedla mycket av Montessoripedagogikens hörnstenar. Ett bra exempel på hur en internationellt väl grundad teori omsätts till praktisk fostran och vardag för barn i en svensk storstadsförort.”    
Marie Östling visar hur en del av arbetsmaterialet fungerar för Bo Winander och Lars Bergstig

Vi på Folkpartiet Järfälla önskar förskolan Kuben lycka till i framtiden och tackar för att vi blev inbjudna till invigningen.


Nicki Jozsa (FP) vice Gruppledare