Intervju med Bo Winander (FP)

De senaste sex åren har Järfällas Barn och Ungdomsnämnd, nämnden som ansvarar för förskolor och grundskolor, varit ledd av Bo Winander (FP). Med en bakgrund inom organisationsutveckling har han drivit på förbättringsarbetet inom Järfällas skolorganisation och lyckats vända en förlusttyngd nämnd och skolor med dåliga betyg till en av Stockholms läns mest framgångsrika.

Bo-Winander

Bo Winander (FP)
Ordförande i BUN

Bo ”Bosse” Winander flyttade till Järfälla 1970 och har idag fyra stycken barn som växt upp i kommunen. Med en examen i samhällsvetenskap och nationalekonomi har han arbetat som konsult inom organisationsutveckling och ledarskap men också spenderat spenderat tid som lärare här i kommunen.

”Det som verkligen står ut med Järfälla är våra stora möjligheter till fritidsaktiviter och nära tillgång till naturområden. Som aktiv i orienteringsklubben och som en inbiten långfärdsskidåkare är det viktigt för mig att man slår vakt om våra grönområden. Men inte bara i naturreservaten utan också alla små gröna öar som finns i bostadsområden runt om i kommunen. De är särskilt viktiga för de allra yngsta som där har utrymme för fri och spännande lek.”

Några rent konkreta förslag han nämner är en tydligare och bättre koppling mellan Ängsjö och Järvafältet med bro över
Rotebroleden. Han skulle även vilja se ett bad för de minsta barnen, med en bra sandbotten anlagt vid Bruket. Som hängiven längdskidåkare ser Bosse gärna att man anlägger en konstsnöbana på fälten intill Brukets skidbacke. Där finns ju redan
konstsnöanläggning, maskiner och personal säger han.

Som erfaren skolpolitiker berättar Bosse att han har tre huvudsakliga områden han arbetar med när det gäller skolfrågor och kanske framförallt när det gäller kvaliteten på Järfällas skolor.

  • Lärarna
  • Eleverna
  • Familjen

Lärarna, utvecklar han, måste erbjudas attraktiva anställningar med lite administration och stora möjligheter till karriäravancemang. På det sättet menar han att vi kan locka kompetenta lärare inte bara att söka anställning utan också att stanna kvar i kommunen. Bosse är också noggrann med att poängtera att med lärare menar han inte bara grundskolelärare utan även förskolelärare och gymnasielärare.

När han får frågan om hur vi skall kunna utveckla rekryteringsmetoderna och visa upp kommunen för nyexaminerade lärare för att på så sätt kunna locka de allra skickligaste svarar han blixtsnabbt.

”Genom att sammarbeta med högskolorna och arrangera övningsskolor där lärarstudenter kan genomföra sin praktik under handledning av erfarna lärare med lektorstjänst. På detta sätt skapar vi inte bara en god grund för framtida rekrytering utan skapar också goda möjligheter att anställa skickliga lektorer med god koppling till aktuell och relevant forskning.”

När han pratar om eleverna handlar mycket om att alla skall utmanas på sin nivå. Det betyder att skolan måste vara flexibel och ha goda möjligheter att både stödja de som har de svårast men också att utmana de mest motiverade och de mest högpresterande.

Bosse förklarar att han är mycket mån om att det skall finnas tydliga kopplingar mellan de olika nivåerna i utbildningssystemet allt från förskola till grundskola och sedan vidare till gymnasiet samt för de som väljer att studera vidare också till högskolan.

”Ett tydligt exempel på denna filosofi är Mälarskolan som både med geografisk placering och tema är tydligt sammankopplade med Natur och Teknik utbildningarna på NT-Gymnasiet i skolstaden Jakobsberg.”

Familjen menar han är en av nycklarna till att skolan och barnensskolgång fungerar.

”Som exempel, om en familj ansöker om ledigt för sitt barn men får nej från skolan är det viktigt att respektera detta. Att inte göra det är att signalera att skolan inte är viktig och det får konsekvenser för elevernas motivation och resultat i skolan. Det handlar inte bara om att det faktiskt är ett lagbrott utan också om att ifall föräldrarna inte respekterar skolans beslut är det svårt att förklara för barnen varför schemat är viktigt att hålla och varför läxor och uppgifter måste lämnas in i tid. Det får väldiga efterverkningar”

Bosse nämner även att det är viktigt att ge föräldrarna verktyg för att hjälpa sina barn med skolarbetet. Till exempel säger han kan skolorna förse föräldrarna med kluriga problem ämnade att lösas tillsammans med barnen eller av föräldrarna själva. Detta skulle ge en reell och aktiv koppling till både skolan och deras barns utbildning.