Internationella Engelska Skolan får ny ägare

Ett amerikanskt riskkapitalbolag – TA Associates – blir nya ägare till friskolekedjan Internationella Engelska Skolan (IES). TA Associates kan man läsa mer om på http://www.ta.com/about/about.asp eller googla TA Associates.

Det nya ägarbolaget grundades 1968 och har sedan dess investerat sammanlagt 18 miljarder dollar i omkring 400 olika företag. Inriktningen är vinstgivande och snabbväxande företag inom områdena IT, teknik, finansiella tjänster, hälsovård och konsumentprodukter.

Internationella Engelska skolan har under ca 15 år utvecklats till en landsomfattande friskolekedja med ca 13000 elever och med en omsättning på ca en miljard kronor. Omsättningen har fördubblats vart tredje år och trots den resurskrävande expansionen har företaget redovisat goda vinster.

I Järfälla etablerades en av de första av företagets skolor för tio år sedan. Under ledning av rektorn Mike Saphir har skolan utvecklats till att bli en mycket uppskattad skola med närmare 500 elever i årskurserna 6-9. Ungefär 75 % av eleverna kommer från Järfälla, övriga från andra kommuner.

Ägarbyte väcker oro. Vi känner inte till vilka konsekvenserna kan bli. Klart är emellertid att IES har för avsikt att fortsätta expansionen också utanför Sverige. Vi kan bara hoppas att Järfällaskolan kan fortsätta sitt framgångsrika arbete och att skolans elever får full del av de skolpengar Järfälla kommun förmedlar.

Mer information

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Länk till Internationella Engelska skolan i Jakobsberg