Ingen säkerhetsutbildning i Järfälla kommun

Daniel Rylander Utbildningsledare/Affärsutvecklare inom Yrkeshögskolan

Som vi tidigare skrivit om har YTC-Yrkesteknisk utbildning i Järfälla lämnat in en ansökan om att få starta en utbildning inom Yrkeshögskolan med inriktning mot säkerhetstjänster och specifikt till säkerhetstekniker.

Tyvärr fick den ansökan som lämnats in avslag. Konkurrensen var väldigt hård och endast 28% av av ansökningarna blev beviljade. Läs mer via myndigheten för yrkeshögskolan.
Folkpartiet i Järfälla kommer att vara en starkt drivande kraft i arbetet med att Yrkeshögskoleutbildning ska bedrivas i kommunen.
Folkpartiet har länge drivit på för fler yrkesutbildningar eftersom vi anser att det behövs olika former av utbildningar eftersom olika människor har olika behov och förutsättningar samtidigt som branschens förutsättningar ändras över tid. Läs mer om Folkpartiets åsikter kring yrkeshögskolan här: Vuxenutbildning och här: Skola och utbildning