Ingen betongfabrik i Viksjö!

(Med anledning av dagens annons i Mitt i Järfälla så publicerar vi detta igen)

Skanska kommer inte att bygga någon betongfabrik i Viksjö. Det är ett besked som gläder många viksjöbor, inte minst de inom Andebodaområdet och Rävkullen som så starkt har engagerat sig för att övertyga Skanska om att platsen var mindre väl vald.

Ett viktigt skäl varför Skanska inte fullföljer sina planer är den framtida trafikbelastningen på Viksjöleden. Vi har i flera inlägg här på bloggen visat vilken orimlig trafiksituation som håller på att skapas på denna, en av Järfällas mest trafikerade vägar. Klicka här om du vill se hur trafiken kommer att öka.

Vid ett medborgarmöte som folkpartiet arrangerade på Viksjöteatern den 24 april var trafiken en av de frågor som diskuterades. Vi har sedan dess haft en fortsatt givande dialog med Skanska för att leta efter mer lämpade platser. Någon ny plats är inte klar men Skanska väljer ändå att nu avstå från viksjöförslaget.

Vi är glada för den konstruktiva dialog som varit med Skanska och glada för det engagemang som vi mött från medborgarna under tiden som vi arbetat med denna fråga. Tack alla ni som avsatt så mycket tid för detta.

Anders Bengtsson (FP)

Vill du fortsätta att engagera dig i vad som händer i Järfällapolitiken? Du är välkommen till Folkpartiet som sympatisör eller medlem. Kanske vill Du själv ställa upp i kommunalvalet 2014 – klicka då här för att bli medlem. Gör din röst hörd, det fungerar!

 

Skanska väljer att inte etablera en betongfabrik på Bruttovägen 9 i Järfälla. Kommande trafiksituation på Viksjöleden är orsaken