Information om 30-timmars förskola i Järfälla kommun

Aspnasskolan

Järfälla kommun har nu gått ut med information kring 15-timmars regeln i förskolan som på Folkpartiet initiativ nu ändras till 30 timmar i Järfälla. Som ni kanske har läst tidigare så kommer man från den 1 januari 2013 låta barn till föräldralediga gå 30 timmar på förskolan varje vecka, detta är en dubblering av tiden barn kan få gå i förskolan.

När man utökar tiden i förskolan så ökar också avgiften för barnomsorgen i samma omfattning som den normala höjningen när man som förälder utökar tiden i förskolan.

Du kan räkna ut den nya avgiften via den här länken

Här nedan hittar du våra andra inlägg om varför man nu inför 30 timmar i förskolan i Järfälla kommun.