Införandet av en parboendegaranti utreds i Järfälla

”Tills döden skiljer oss åt.” Vi är många som stått framför en vigselförrättare och uttalat de där orden.

Men i vårt land förekommer det att kommunen skiljer människor åt i livets slutskede.

Jan Björklund, partiledare

Den 10:e maj lämnade regeringen in en proposition som förespråkar de äldres rätt att få åldras tillsammans. I propositionen föreslås en ändring i socialtjänstlagen som ger äldre, som levt ihop en längre tid, rätten att få åldras tillsammans. Detta även om den ena har behov av som kräver ett boende inom äldreomsorgen. ”Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen”. I propositionen föreslås att denna ändring av Socialtjänstlagen ska träda i kraft den 1 november 2012.

Nu har detta arbete nått fram till Järfällas socialnämnd som under torsdagen den 6:e september beslutade att utreda hur den föreslagna parboendegarantin ska införas och tillämpas i kommunen.

Detta är självklart mycket glädjande beslut och ett stort steg framåt för den frågan vi har drivit i åratal. Läs mer om Folkpartiets arbete i frågan här: Parboendegaranti.

Läs hela propositionen här: Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Folkpartiets Flygblad om parboendegaranti – Länge leve kärleken