Infartsparkeringar

Ett ständigt återkommande önskemål från tågpendlarna är fler infartsparkeringar. De som finns idag fylls snabbt på morgnarna. Det gäller att vara ute i god tid för att hitta en plats i Barkarby, Jakobsberg eller Kallhäll.

Det är bra att allt fler väljer att ställa bilen för att ta pendeltåget. Problemet är att alla förväntar sig tillgång till en fri markparkering. I framtiden kommer detta inte att vara möjligt. Det finns inte så mycket mark att tillgå som motsvarar efterfrågan. Därför måste SL och kommunerna i samverkan bygga parkeringshus som till stor del måste finansieras av bilisterna genom parkeringsavgifter.

I dag kan SL erbjuda ca 11.000 infartsparkeringsplatser på ett hundratal parkeringsanläggningar i länet. SL är helt beroende av kommunernas vilja att upplåta mark.

Fortfarande byggs markparkeringar men eftersom det blir allt svårare att hitta mark måste SL i allt större utsträckning söka samarbeten med köpcentrum som också är beroende av parkeringsmöjligheter i goda lägen. Där detta inte är möjligt är alternativet att tillsammans med kommunen bygga P-däck eller P-hus. Sannolikt blir detta aktuellt i Järfälla – kanske först vid Jakobsbergs station där efterfrågan på infartsparkering stadigt ökar och tillgången på mark är ytterst begränsad. 

SL´s  önskan är att under 2011 öka antalet parkeringsplatser i Jakobsberg. Utbyggnadstakten i hela länet de närmaste åren ligger på ca 300-400 nya platser per år.

Lars Bergstig
Gruppledare för Folkpartiet Järfälla