Ikväll avgörs betongfabrikens framtid

Här planerar Skanska att bygga en betongfabrik i Viksjö. Bild från eniro.se

Tisdagen den 12 juni 2012 är det dags för Miljö- och bygglovsnämnden i kommunen att ha ett sammanträde. Denna gång kommer frågan om Skanskas bygglovsansökan att diskuteras av nämnden. Handlingarna till ärendet finner ni om ni klickar på nedanstående länkar:

Tjänsteärende: Nybyggnad av betongfabrik

Tjänsteärende: Anmälan om miljöfarlig verksamhet – betongfabrik 

Förutom att miljö- och bygglovsnämnden nu behandlar Skanskas ansökan om bygglov har vi i Folkpartiet också väckt diskussioner kring alternativa placeringar för betongfabriken. Allra bäst skulle vara att placera stationen utmed Rotebrovägen för att få så kort sträcka som möjligt till huvudvägnätet (E 18). Tyvärr vägrar Trafikverket att diskutera en sådan placering innan man har planerna för den ombyggda Rotebroleden klara. Det kan ta tre till fem år innan detta är på plats.

Vi studerar nu andra placeringar med kort väg till E18. Kommunen har ingen sådan mark att erbjuda men kanske kan det finnas privatägd mark som kan vara möjlig för Skanska att förvärva. Det är alltför tidigt att ge upp dessa alternativa placeringar innan vi vänt på alla tänkbara stenar. Tyvärr ser vi ingen grund för att i dagsläget vara överdrivet optimistiska men, som sagt, allt ska prövas.

Vi kommer att skicka ut nya infomationsmejl till denna mejllista, dels efter nämndens sammanträde imorgon och dels när vi vet mer kring eventuella alternativa placeringar. Vi kommer även lägga upp Miljö- och bygglovsnämndens beslut kring betongfabrikens bygglov ikväll på bloggen, så kom gärna tillbaka under kvällen eller morgondagen.

Om ni har några funderingar, frågor eller vill avbeställa detta informationsmejl så hör av er till oss på: folkpartiet@jarfalla.se .