Idrottssatsning på NT-gymnasiet

I samverkan mellan NT-gymnasiet och ett antal idrottsföreningar i Järfälla startar redan till hösten en idrottssatsning på NT-gymnasiet. Den sker genom att NT-gymnasiet gör schemaanpassningar samtidigt som medverkande idrottsföreningar står för idrottandet. 

Bo Winander (FP) Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

Tankar kring detta har länge funnits inom NT-gymnasiets ledning och efter initiativ från orienteringsklubben Järfälla OK har tankarna utvecklats. Också andra idrottsföreningar i Järfälla är intresserade av det här samarbetet, t ex Järfällagymnasterna och IFK Viksjö.

Det finns mer information på NT-gymnasiets hemsida samt på bl a orienterarnas hemsida www.jarfallaok.se

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden